Fotosinteza in rastline
Opis
Rastline (kraljestvo Plantae) so eno izmed kraljestev živih bitij, v katerega spadajo najrazličnejše oblike rastlin. Za njih je značilno, da energijo za rast pridobivajo s pomočjo fotosinteze in da so celične stene zgrajene iz celuloze. Preveri svoje znanje o življenju rastlin!
Podobni kvizi