Zgodovina slovenske zastave

Slovenska zastava je bila prvič dvignjena 26.6.1991 na Trgu republike v Ljubljani, ko smo razglasili svojo neodvisnost. Bela, modra in rdeča so panslovanske barve in se pojavljajo na večini državnih zastav slovanskih narodov z vodoravno razporejenimi barvami. Tako zastavo so si že leta 1848 izbrali za simbol grba dežele Kranjske. Zastava je bila simbol slovenstva, kar so upoštevali tudi pri projektu izbora novih simbolov pri osamosvajanju. Aprila 1991 je bil razpisan javni natečaj za izbiro državnega grba in 25.6.1991 je Skupščina Republike Slovenije na seji sprejela novi grb in zastavo.

Slovenija zastava

Grb Republike Slovenije je oblikoval Marko Pogačnik in ima podoben motiv kot grb prehodne Socialistične republike Slovenije. Novi grb ima obliko ščita, v sredini je Triglav bele barve. Pod njim sta dve valoviti črti, ki ponazarjata morje in reke. Nad Triglavom so 3 šesterokrake rumene zvezde, ki ponazarjajo tri Celjske grofe. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb je v zgornjem levem delu zastave postavljen tako, da z eno polovico sega na belo polje, z drugo pa na modro polje zastave. Skozi leta je bilo več razprav, da bi morali zastavo spremeniti, saj je preveč podobna zastavam nekaterih drugih držav in zaradi tega ni dovolj prepoznavna. Zaenkrat postopki za to še niso stekli.

Celje grofi zastava

Ali ste vedeli, da je slovenska pomorska zastava drugačna od slovenske državne? Iskati smo jo začeli leta 1992 preko časnika Nedeljski dnevnik, ki je pozval svoje bralce k zbiranju predlogov. V akciji so zbrali veliko predlogov, kar je pokazalo velik interes Slovencev za posebno pomorsko zastavo. V Zürichu so leta 1993 sprejeli odločitev, da se bo zastava razlikovala od ruske in slovaške zastave po barvi. Barve je izbral mag. Mitja Deisinger, ki je izbiro razložil tako: * bela barva: barva snega; * modra barva: barva morja; * rumena barva: barva pšeničnega polja.

Poudaril je, da so te barve že del slovenskega grba. Taka zastava je ostala do 23.3.2001, ko so sestavljalci novega pomorskega zakonika zapisali, da mora biti pomorska zastava enaka zastavi Republike Slovenije.

Kljub temu pa se slovenski zastavoslovci niso predala in dosegli, da je Ministrstvo za obrambo sprejelo pomorsko zastavo za premčevo zastavo (premec je sprednji del ladje ali čolna). To zastavo lahko uporabljajo v 430. Mornariškem divizionu slovenske vojske.

Ne glede na obliko zastave pa je pomembno, da vemo kako se jo pravilno izobesi. Zastavo Republike Slovenije izobešamo na drog po krajši stranici. Barve si od zgoraj navzdol sledijo po vrsti: bela, modra, rdeča in grb mora biti v zgornjem levem delu zastave (gledano od spredaj).

Objavljeno: 18. november 2020